Σεμινάριο Primavera P6 Professional Fundamentals

Ημερομηνίες Διεξαγωγής  

18 - 20 Νοεμβρίου 2019

Ημέρες & Ώρες  

Δευτέρα - Τετάρτη  09:30 - 17:30

Τόπος Διεξαγωγής

Nomitech

Κονίτσης 5, Μαρούσι

151 25 Αθήνα

Αυτό το σεμινάριο προσφέρει πρακτική εκπαίδευση στην client/server έκδοση του Primavera P6, και σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός έργου, από τον σχεδιασμό μέχρι και την εκτέλεση. Η θεματολογία περιέχει θέματα όπως η δημιουργία δραστηριοτήτων, η ανάθεση πόρων και κόστους, η δημιουργία αναφορών κα.

 Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν και πρακτική εμπειρία – μέσω εργασιών και παραδειγμάτων - στα τρία βασικά στοιχεία της διαχείρισης έργων: Χρόνος, Πόροι και Κόστος. 

      

Διάρκεια: 24 ώρες

Θα μάθετε να: Δημιουργείτε ένα έργο, δημιουργείτε δραστηριότητες, εκτελείτε χρονικό προγραμματισμό, αναθέτετε πόρους, δημιουργείτε στόχους, βελτιστοποιείτε τα δεδομένα του έργου, ενημερώνετε το έργο και να δημιουργείτε αναφορές

Απευθύνεται σε: Planners / Schedulers, Μέλη Ομάδας Έργου, Υπεύθυνους Έργων

 

 

Θεματολόγιο

*         Πλοήγηση στο λογισμικό

*         Εταιρική Δομή Έργων

*         Δημιουργία Έργου

*         Δημιουργία Δομής Κατάτμησης

          Εργασιών (WBS)

*         Δημιουργία Κωδικών

          Δραστηριοτήτων

*         Προσθήκη Δραστηριοτήτων

*         Διαμόρφωση της Βιβλιοθήκης

          Εγγράφων

*         Δημιουργία αλληλουχιών

*         Υπολογισμός Χρονοδιαγράμματος

*         Προσθήκη περιορισμών

*         Μορφοποίηση δεδομένων

*         Ορισμός πόρων

*         Ανάθεση πόρων και κόστους

*         Ανάλυση πόρων και κόστους

*         Βελτιστοποίηση του πλάνου

          του έργου

*         Δημιουργία στόχων

*         Εκτέλεση και έλεγχος έργου

*         Αναφορές απόδοσης

 

 

Κόστος Σεμιναρίου: 980€ + ΦΠΑ  

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,45 του ΟΑΕΔ.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Εκπαίδευσης στο 210 6395926.  

     

 

Φόρμα Συμμετοχής

  Το όνομά σας*

  Θέση/Επάγγελμα*

  Εταιρεία*

  Διεύθυνση*

  ΑΦΜ*

  ΔΟΥ*

  Τηλ*

  Email*